Điện thoại: 02435764558 máy lẻ 309

Giới thiệu

Dự án “Nâng cao chương trình can thiệp hỗ trợ cho người chăm sóc bệnh nhân Sa sút trí tuệ và năng lực nghiên cứu về Sa sút trí tuệ tại Việt Nam” kéo dài 5 năm từ năm 2019-2024 với sự hợp tác từ trường Đại học California, Davis, Hoa Kỳ, Trường Đại học Minnesota, Hoa Kỳ và bệnh viện Lão khoa Trung ương. 

Dự án đã được hỗ trợ kinh phí từ viện Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ (NIH) và nhận được sự ủng hộ tích cực từ bộ Y tế Việt Nam. 

Trong thời gian 5 năm thực hiện đề án, nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động xây dựng và nâng cao năng lực cho Việt Nam để có thể áp dụng các biện pháp can thiệp về chăm sóc người bệnh sa sút trí tuệ tại cộng đồng. Kết quả có được trên một mẫu nghiên cứu lớn hơn sẽ giúp thực hiện và phổ biến rộng rãi hơn mô hình REACH VN tại Việt Nam. Những hiểu biết có được từ quá trình áp dụng can thiệp REACH VN có điều chỉnh phù hợp với nền văn hóa Việt Nam và đánh giá các tiếp cận xây dựng năng lực nghiên cứu có thể khích lệ các quốc gia thu nhập thấp và trung bình khác nỗ lực nhằm đáp ứng với các thử thách về sức khỏe cộng đồng của Alzheimer và các bệnh sa sút trí tuệ.

Trân trọng!

Copyright © 2020 ReachVN. All rights reserved