Điện thoại: 02435764558 máy lẻ 309
Dr Hưng

PGS.TS. Nguyễn Trọng Hưng

Nghiên cứu viên chính – Phụ trách nhánh Can thiệp

PGS.TS. Nguyễn Trọng Hưng

  • Giám đốc Trung Tâm Đào tạo Chỉ Đạo tuyến, bệnh viện Lão khoa Trung ương
  • Bộ môn Thần Kinh, Đại học Y Hà Nội

Có nhiều năm kinh nghiệm và là chuyên gia đầu ngành trong nghiên cứu, khám chữa bệnh, đào tạo chuyên sâu về Lão khoa đặc biệt về chuyên ngành Thần kinh học. PGS luôn đi đầu trong các lĩnh vực nghiên cứu-khám chữa bệnh chuyên sâu về Sa sút trí tuệ, hội chứng rối loạn vận động Parkinson và những bệnh lí liên quan đến Thần kinh học khác.

Năm 2015-2018, PGS.TS Nguyễn Trọng Hưng đã chủ trì 01 đề tài cấp bộ: NEUROAid II (MLC 901) Assessment in cognitively Impaired not demented subjects: a pilot double blind, placebo-controlled randomized Trial on Efficacy and Safety (NEURITES) Study.

Năm 2018 đến nay, PGS.TS Nguyễn Trọng Hưng đang chủ trì 01 đề tài cấp bộ: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và hệ gen biểu hiện (EXOME) ở bệnh nhân Parkinson khởi phát sớm thuộc đề tài “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới trong sàng lọc bệnh Parkinson có yếu tố di truyền”

PGS.TS Nguyễn Trọng Hưng cũng là nghiên cứu viên chính của đề tài  5 năm tài trợ bởi viện Sức khỏe Hoa Kỳ “Nâng cao chương trình can thiệp cho người chăm sóc bệnh nhân Alzheimer tại cộng đồng và nâng cao năng lực nghiên cứu” (R01)

Mỗi năm PGS.TS. Nguyễn Trọng Hưng cũng tham gia đào tạo, hướng dẫn cho nhiều sinh viên, học viên cao học, bác sĩ chuyên khoa I-II và nghiên cứu sinh.Trong 5 năm trở lại đây, PGS.TS Nguyễn Trọng Hưng cũng tham gia vào 07 đề tài khác và là đồng tác giả của 10 bài báo được đăng tải trên các tạp chí thuộc hệ thống ISI/Scopus.

Copyright © 2020 ReachVN. All rights reserved