Điện thoại: 02435764558 máy lẻ 309
anh9

PGS. TS Vũ Thị Thanh Huyền

Nghiên cứu viên chính – Phụ trách nhánh Nâng cao năng lực

• PGS.TS. Vũ Thị Thanh Huyền

– Trưởng khoa Nội Tiết Cơ Xương khớp, bệnh viện Lão khoa Trung ương
– Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học – BVLKTW
– Phó Trưởng bộ môn Lão khoa, trường Đại học Y Hà Nội

Có nhiều năm kinh nghiệm trong đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu về Lão khoa, đặc biệt là nội tiết chuyển hóa và các hội chứng lão khoa. PGS luôn đi đầu trong các lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về Hội chứng dễ bị tổn thương và ngã tại Việt Nam. PGS.TS. Vũ Thị Thanh Huyền cũng có nhiều năm kinh nghiệm trong thực hiện các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng trên bệnh nhân cao tuổi có đái tháo đường và tăng huyết áp.

Từ năm 2019 đến năm 2024, PGS cũng sẽ là nghiên cứu viên chính phụ trách nhánh nâng cao năng lực nghiên cứu của dự án R01, để phát triển một mạng lưới nghiên cứu về Sa sút trí tuệ từ các trường/viện tại Việt Nam. Hiện tại PGS.TS. Vũ Thị Thanh Huyền là chủ trì của dự án “Đau và hậu quả của đau trên người cao tuổi, kiến thức thái độ về điều trị đau” được tài trợ từ quỹ đề tài tiềm năng trường Đại học Y Hà Nội.

Mỗi năm PGS.TS. Vũ Thị Thanh Huyền hướng dẫn khoa học cho nhiều nghiên cứu sinh, bác sĩ chuyên khoa II, học viên cao học và sinh viên điều dưỡng tiên tiến. Trong 5 năm trở lại đây, PGS.TS. Vũ Thị Thanh Huyền là tác giả của hơn 20 bài báo quốc tế trên các tạp chí uy tín trong hệ thống ISI/Scopus. Ngoài ra, PGS.Huyền cũng là đồng tác giả hơn 20 bài báo trong nước được đăng trên các tạp chí chuyên ngành uy tín tại Việt Nam mỗi năm.

Copyright © 2020 ReachVN. All rights reserved