Điện thoại: 02435764558 máy lẻ 309
anh 1

GS.TS. Phạm Thắng

Chủ nhiệm đề tài

  • GS.TS. Phạm Thắng (Chủ nhiệm đề tài tại Việt Nam)

  • Chủ tịch Hội Lão Khoa Việt Nam
  • Chuyên gia cao cấp – Bệnh viện Lão khoa Trung ương

GS.TS. Phạm Thắng có nhiều năm kinh nghiệm trong nghiên cứu và giảng dạy về các bệnh lý tâm thần kinh ở người già, đặc biệt là Sa sút trí tuệ. Đồng thời là các bệnh lý mạch máu ở người già điển hình suy tĩnh mạch.

Trong 5 năm gần đây, GS.TS. Phạm Thắng đã chủ trì 1 đề tài cấp Bộ và 8 đề tài cấp cơ sở. Đề tài cấp Bộ “Đề tài nghiên cứu ứng dụng 18F-FDG PET/CT trong đánh giá thay đổi chuyển hóa glucose tại não của bệnh nhân mắc Sa sút trí tuệ do bệnh Alzheimer” được thực hiện từ năm 2013-2015. Đặc biệt trong năm 2019, Giáo sư đã chủ trì đề tài về Nâng cao chương trình can thiệp cho người chăm sóc bệnh nhân Alzheimer tại cộng đồng và nâng cao năng lực nghiên cứu được tài trợ bởi Viện Sức khỏe Hoa Kỳ từ năm 2019 đến năm 2024.

GS.TS. Phạm Thắng đã hợp tác với trường Đại học Nam Úc, để thực hiện nghiên cứu về đào tạo kỹ năng nghiên cứu cho các cán bộ nhân viên của Bệnh viện, đồng thời khảo sát tình hình sử dụng thuốc điều trị sa sút trí tuệ tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương và đề xuất các biện pháp can thiệp nhằm cải thiện việc điều trị sa sút trí tuệ tại Việt Nam.

GS.TS. Phạm Thắng đã đăng tải thành công 01 bài báo quốc tế và là đồng tác giả của 12 bài báo quốc tế trên các tạp chí thuộc hệ thống ISI/Scopus. Đồng thời GS.TS. Phạm Thắng cũng hướng dẫn khoa học cho nhiều học viên Cao học, chuyên khoa II và nghiên cứu sinh.

Copyright © 2020 ReachVN. All rights reserved