Điện thoại: 02435764558 máy lẻ 309
anh 7

TS. Nguyễn Tuấn Anh

Nghiên cứu viên chính – Đồng phụ trách nhánh Nâng cao năng lực

TS. Nguyễn Tuấn Anh

– Trung tâm nghiên cứu về chất lượng sử dụng dịch vụ y tế và thuốc, ĐH Nam Úc Australia
– Chuyên gia phát triển nghiên cứu về Sa sút trí tuệ của Hội đồng nghiên cứu Quốc gia Úc và Hội đồng nghiên cứu Y học và Sức khỏe Quốc gia Úc

Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh là chuyên gia phát triển nghiên cứu về Sa sút trí tuệ của Hội đồng nghiên cứu Quốc gia Úc và Hội đồng nghiên cứu Y học và Sức khỏe Quốc gia Úc, đồng thời là nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm nghiên cứu dược và chất lượng sử dụng thuốc, Trường Đại học khoa học y dược, thuộc Đại học Tổng hợp Nam Úc. Hiện tại, ông nghiên cứu việc xây dựng và triển khai các chiến lược quốc gia về Sa sút trí tuệ tại các nước đang phát triển, các can thiệp được chuẩn hóa về văn hóa nhằm cải thiện cuộc sống cho người sa sút trí tuệ và người chăm sóc họ, và các thuốc có khả năng gây suy giảm nhận thức và sa sút trí tuệ. Kinh nghiệm nghiên cứu của ông bao trùm nhiều lĩnh vực như chính sách dược, dịch tễ dược và an toàn thuốc, quản lý y tế, y tế công cộng và khoa học hành vi với kĩ năng định tính và định lượng vững chắc.

Trước khi gia nhập Đại học Nam Úc, Tuấn Anh đã giành học vị tiến sĩ tại Trường Đại học New South Wales. Đề tài tiến sĩ của ông nghiên cứu giá thuốc và chính sách giá thuốc tại Việt Nam, hình thành nên một mô hình lý thuyết mới về tham nhũng trong lĩnh vực y tế và những công bố đầu tiên ghi lại tác động của tham nhũng lên giá thuốc tại Việt Nam. Công trình này đã được ghi nhận trên toàn thế giới và luận án tiến sĩ của ông đã được Tổ chức y tế thế giới xuất bản thành sách trên trang web chính thức của họ.

Sau khi hoàn thành chương trình tiến sĩ, Tuấn Anh tiếp tục sự nghiệp với vị trí chuyên viên nghiên cứu sau tiến sĩ tại Trường Đại học khoa học y dược, thuộc Đại học Nam Úc, tiếp đó là giảng viên về quản lý y tế tại Trường Đại học Y, thuộc Đại học tổng hợp Flinders. Kể từ khi bắt đầu học bổng nghiên cứu thuộc chương trình Phát triển nghiên cứu sa sút trí tuệ năm 2016, ông đã làm việc trên bình diện toàn cầu. Ông là người sáng lập và dẫn dắt nhóm nghiên cứu sa sút trí tuệ Vietnam-UniSA và là chủ nhiệm các đề tài nghiên cứu quốc tế đánh giá việc dùng thuốc bất hợp lý trên người sa sút trí tuệ khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Ông là chủ nhiệm đề tài hợp tác song phương Úc-Việt “Tăng cường ứng phó với sa sút trí tuệ: thiết lập hệ thống bằng chứng xây dựng kế hoạch quốc gia về phòng chống sa sút trí tuệ ở Việt Nam ” và là thành viên nhóm nghiên cứu, đồng dẫn dắt cấu phần nâng cao năng lực nghiên cứu sa sút trí tuệ của dự án R01, Viện Sức khỏe Hoa Kỳ “Nâng cao năng lực nghiên cứu và các can thiệp cho người chăm sóc bệnh nhân Alzheimer’s tại Việt Nam”.


        

Copyright © 2020 ReachVN. All rights reserved